Podat námitku nebo vzít žádost o důchod zpět?

Otázka:

Dobrý den, v roce 2019 v únoru se chystám do předčasného důchodu – se žádostí počkám ke konci roku 2018, kdy už budu znát potřebný koeficient nárůstu VVZ do důchodové kalkulačky 2019…z informativního listu k 31.12.2017 dosadím všechny doby + včetně 2018 – to co tam není, dám sociálce – 2 měsíce prázdnin po gymnáziu, 1 měsíc po ukončení VŠ a ZVS. Doby pro výpočet na 100% a 80% umím pak spočítat přesně. Tudíž jsem schopen si v prosinci 2018 spočítat důchod na korunu přesně a očekával bych, že v únoru 2019 mi musí přijít totožný výměr.
.
Ovšem jak čtu, ročně je několik set důchodů spočítaných špatně a dotyční musejí podávat námitky apod. Pokud mi tedy dorazí výměr důchodu, který se bude lišit ( samozřejmě směrem dolů) od mého přesného výpočtu, musel bych to hned napadnout – zvolit však variantu zpětvzetí zádosti o důchod do 30 dnů a získat čas na prověření výpočtu důchodu od ČSSZ nebo podat námitku proti výpočtu rovnou a chtít podrobnou specifikaci výpočtu ? Dá mi to vůbec ČSSŽ ?
.
Co kdybych se náhodou spletl já a musel si posunout odchod do důchodu kvůli dalšímu celému roku pro výpočet, protože jsem třeba ty prázdniny neměl započítávat nebo jsem něco opomněl ) – potřebuji tedy mít čas na reakci pokud se s výší důchodu nesejdu
Děkuji za odpověď ,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Podat námitku nebo vzít žádost o důchod zpět?

Je třeba pracovat se základními údaji:

Informace o stovkách chybných rozhodnutí je trochu zkreslená. ČSSZ ročně vydá více než 100000 (sto tisíc) rozhodnutí ve věcech dávek důchodového pojištění. Jako „chybně rozhodnutí“ jsou pak často prezentovány i situace, kdy ČSSZ podle doložených podkladů vydá rozhodnutí správné a až po doložení nových skutečností je vydáno nové „opravné“ rozhodnutí.

Pokud ČSSZ udělá v rozhodnutí chybu, je možné je v rámci tzv. „povyměřovací agendy“ napravit a vydat nové rozhodnutí kdykoliv, nejen v rámci námitkového řízení. Tj. v případě, že by skutečně došlo na chybu ČSSZ, nejste limitován 30denní lhůtou na podání námitek – § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. Námitky je proti rozhodnutí ČSSZ možné podávat až od 1. 1. 2010 a i před tímto datem šlo rozhodnutí opravit a jde to i nyní. Jestliže bude chyba na straně ČSSZ, nemá význam brát žádost o důchod zpět.

Výpočet roku 2019 budeme znát koncem září 2018. V říjnu (čtyři měsíce předem) si můžete o důchod požádat a ČSSZ žádost do 90 dnů vyřídí – obdržíte rozhodnutí. Pak stále budete mít dostatek času na případnou žádost o změnu data přiznání důchodu.

Součástí rozhodnutí o důchodu je tzv. osobní list důchodového pojištění, na kterém je uvedeno vše potřebné a výpočet samotný. Jsou na něm uvedeny všechny doby pojištění a náhradní doby pojištění, vyloučené doby, osobní vyměřovací základ, výpočtový základ, redukční hranice, koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu atd. Výpočet tedy budete mít vysvětlen už u prvoinstančního rozhodnutí.