Počítá se u tzv. sklářských důchodů do let pojištění v I.B kategoriích i doba učení?

Otázka:

Dobrý den, počítá se u tzv. sklářských důchodů do let pojištění v I.B kategoriích i doba studia sklářského učiliště a pokud ano, v jakém rozsahu?

Odpověď:

Počítá se u tzv. sklářských důchodů do let pojištění v I.B kategoriích i doba učení?

Pro skláře platí stejná odpověď, jako je tomu u hornických učňů. O zařazení do příslušné kategorie rozhodnuje (přesněji rozhodoval) zaměstnavatel, pro kterého se učeň učil a to podle rozsahu výuky v daném provozu. Údaje v jakém rozsahu byla doba učení zařazena do preferované kategorie je možné zjistit z evidenčního listu nebo potvrzení organizace o zaměstnání v kategorii.