Mám ve výchově vnuka, rozhodnutí nabylo právní moci v dubnu 2022. Kolik dětí se mi bude počítat?

Otázka:

Dobrý den, jsem žena nar. 21.3.1963, mám dvě děti. Mám ve výchově vnuka (je mu14 let), rozhodnutí nabylo právní moci v dubnu 2022. V mé výchově bude až do své zletilosti. Do 31.12.2022 ještě platí, že se mi může snížit důchodový věk, pokud pečuji o vnuka alespoň poslední 3 roky před dosažením důchodového věku. Jaký je tedy můj důchodový věk, snižuje se mi o 2 děti (mé vlastní) nebo o 3 děti (2 vlastní děti plus vnuk)? Kdyby se mi započítal i vnuk, tedy celkem 3 děti, mohla jsem jít do předčasného důchodu 21.5.2022. Pokud by to bylo tak, mohla bych požádat o předčasný důchod ještě tento rok, kdy zatím platí podmínka péče alespoň 3 roky před dosažením důchodového věku? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám ve výchově vnuka, rozhodnutí nabylo právní moci v dubnu 2022. Kolik dětí se mi bude počítat?

Jak sama správně píšete, aby došlo ke stanovení důchodového věku s ohledem na výchovu tří dětí, musela byste o vnuka pečovat poslední tři roky. Vy pečujete pouze od dubna 2022 (Rozhodující je datum právní moci rozsudku, kterým vám byl vnuk svěřen do výchovy.), takže tuto podmínku nesplňujete a s ohledem na změnu právní úpravy od ledna 2023, ani nesplníte. Při stanovování důchodového věku bude ve vašem případě přihlíženo ke dvěma vychovaným dětem.

Aby došlo k vámi požadovanému efektu, musela byste začít o vnuka pečovat nejpozději v prosinci 2019.