Pobírám výsluhu a chci dobu do starobního důchodu řešit předdůchodem a úřadem práce

Otázka:

Dobrý den, jsem ročník 1962 , nárok na starobní důchod mi vznikne 15.8.2025. Dobu důchodového pojištění mám 43 let.Pobírám výsluhový příspěvek. K 31.3.2021 bych chtěla ukončit pracovní poměr a do doby vzniku nároku na starobní důchod již nepracovat. Tuto dobu bych chtěla řešit evidencí na ÚP v kombinaci s předdůchodem. Předčasný důchod by mě o výsluhový příspěvek připravil a zároveň snížil výši řádného starobního důchodu. Výsluhový příspěvek je nižší než event. podpora v nezaměstnanosti. Dotaz: je má strategie správná, zapomněla jsem vzít v úvahu některé skutečnosti, které by tuto strategii nabouraly zásadním způsobem?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám výsluhu a chci dobu do starobního důchodu řešit předdůchodem a úřadem práce

Situaci máte promyšlenu dobře. Pokud nemáte vyčerpánu žádnou evidenci na úřadu práce bez podpory, bude se vám hodnotit 11 měsíců, kdy budete pobírat podporu a dále další 3 roky evidence bez podpory. Tato doba se bude hodnotit jako náhradní doba pojištění a také jako vyloučená doba. Pokud se pak k 28. 2. 2025 z evidence na ÚP odhlásíte, zajistíte si tak nejvyšší důchod. Zbytek doby byste byla zdravotně pojištěná z důvodu vyplácení předdůchodu (jinak vám předdůchod z hlediska důchodu k ničemu není).

Doplněno:

Díky pozornému čtenáři doplňuji: Podpora nenáleží pokud je vyplácený výsluhový příspěvek vyšší než podpora – § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. Hodnotily by se pak pouze tři roky evidence na ÚP, nikoliv i zbylých 11 měsíců (protože by podpora nenáležela). Výše uvedené tedy platí pouze v případě, že bude podpora vyšší než výsluha, v opačném případě by se hodnotily pouze tři roky evidence.