Pobírám invalidní důchod. Mám po skončení podpory odejít do předčasného důchodu nebo zůstat na úřadu práce?

Otázka:

Chtěla bych 2 roky před starobním důchodem ukončit pracovní poměr. Pobírám ID 1.stupně 9 tis.Kč. Je výhodnější var.1)- 12 měsíců na ÚP a pak předčasný důchod nebo var.2) – 11 měs.ÚP a pak ÚP bez podpory ,ale +ID ?
Současná hrubá mzda 41 tis.Kč. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod. Mám po skončení podpory odejít do předčasného důchodu nebo zůstat na úřadu práce?

Nejde říci, jaký postup je výhodnější bez toho, abyste znala délku pobírání starobního důchodu (kterou nikdo dopředu nezná). Jde o dobu návratnosti, jakou jste ochotna akceptovat.

Výhodnost dalšího postupu (předčasný důchod vs. další evidence na úřadu práce) tedy není možné určit, protože vše závisí na délce pobírání starobního důchodu – pokud zůstanete v evidenci úřadu práce, budete každý měsíc “přicházet” o rozdíl mezi možnou výší předčasného důchodu a výší jeho invalidního důchodu. Poté sice budete mít nepokrácený starobní důchod, ale tento postup má určitou návratnost, protože po uvedenou dobu byste mohla pobírat předčasný důchod, který by byl sice pokrácený, ale vyšší než invalidní důchod. Pokud znáte výši nyní vypláceného invalidního důchodu a možnou výši předčasného důchodu, je možné přibližně dobu návratnosti spočítat. V těchto situacích se doba návratnosti pohybuje okolo pěti až šesti let.