Pobírám invalidní důchod. Mám chybějící doby doložit až při sepisování žádosti o starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, oslovuji Vás s prosbou o radu již poněkolikáté. Tentokrát: Sestra, 59 let, ve II.stupni ID, PN od 11/16, odb.lékař doporučil požádat o III. stupeň ID. Byly jsme včera na OSSZ , kde jsme chtěly dát podklady, které chyběly ve výpisu přehledu pojištěných dob z ČSSZ. Neměla započtenou 2.letou střední školu, evidenci na ÚP, evidenci jako OSVČ- celkem pro 721 dní, od všeho jsme měly originály, referentka je nechtěla, prý až bude žádat-někdy- o starobní důchod. Pak s námi šla ke kolegyni, která chystala podklady pro posudkovou lékařku. Je postup správný, že nechtěla přijat doložené chybějící dosud neprokázané doby pojištění? A rovněž postup k posudkovému řízení? Děvče nás, špatně chodící ženy, poslalo pro nové potvrzení z ÚP v r.1993, které bylo hůř čitelné-jen to chtělo upravit toner při ofocení. Tak máme trochu pochybnosti-děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod. Mám chybějící doby doložit až při sepisování žádosti o starobní důchod?

Ne, tento postup správný není. Pokud šlo o doklady, které skutečně nejsou v evidenci ČSSZ, tj. nebyly zhodnoceny při výpočtu invalidního důchodu, je nutné je ČSSZ doložit co nejdříve, protože mohou mít vliv na výši důchodu. Důchod se doplácí nejvýše pět let zpětně a pokud budou doloženy později, vaše sestra by mohla zbytečně přijít o část doplatku důchodu.

Neschopnost zvýšit sytost při ofocování dokladů se mi komentuje špatně. Samozřejmě, posílání pro nový doklad mohlo být zbytečné.

Otázka doplněna:

Dobrý de pane Maříku,
děkuji moc za odpověď. Hned v pondělí učiníme kroky k zaslání podkladů do Prahy na ČSSZ. Budou stačit kopie dokladů, musí být ověřené na Czech Pointu? Máme možnost u nás na vesnici na Obecním úřadě. Prosím, pokud měla důchod od r.84, tak nedodané doklady, v tomto případě 2letá střední škola ji nebyla započítaná, pozdější neprokázané doby jsou ze začátku 90.let. Má to vše vliv na výši jejího ID? Píšete, že se doplácí 5 let zpětně. Můj muž byl velmi nemocný, jeho doktorka mu říkala, že nemá nárok na ID-měl defibrilátor. Až byl na smrtelné posteli, tak mu přiznali ID 7 let zpětně, ale proplatili je 3 roky. Bylo to v letech 2010-2011. Zřejmě asi byla změna, že. Snad je to vše, co jsem ještě chtěla vědět. Moc Vám děkuji za odpovědi.

Odpověď doplněna:

Doklady prokazující doby pojištění musí být vždy originály nebo úředně ověřené kopie. Nicméně vzhledem k doplňujícím údajům už chápu postup referentky na OSSZ, který vám tedy měla lépe vysvětlit.

U důchodů přiznávaných před rokem 1996 se doba hodnotila až od 18 let věku. Doba získaná před 18. narozeninami tehdy neměla vliv na výpočet důchodu (žádného). Doby získané po přiznání invalidního důchodu tento důchod neovlivňují. Budou mít vliv až na výpočet dalšího přiznávaného důchodu.

Před 1. 1. 2009 se důchod doplácel pouze tři roky zpětně. Od té doby se tato doba postupně prodlužovala, aby od 1. 1. 2011 dosáhla dnes platných pěti let.