Budu v důchodovém věku a chci ještě rok pracovat, můžu pobírat částečný důchod?

Otázka:

Budu v důchodovém věku a chci ještě rok pracovat, můžu pobírat částečný důchod, třeba půlku?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budu v důchodovém věku a chci ještě rok pracovat, můžu pobírat částečný důchod?

V případě, že máte nárok na výplatu dvou důchodů (invalidní x starobní), vyplácí se pouze jeden a to vyšší z nich –
§ 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Po dosažení důchodového věku tedy invalidní důchod pobírat můžete, ale pouze za podmínky, že si nenecháte přiznat vyšší starobní důchod.