Po obdržení rozhodnutí se budu odvolávat. V době odvolání již invalidní důchod neběží?

Otázka:

Dobrý den,
musím vrátit již vyplacený invalidní důchod ?
Posudkový lékař mi zrušil invaliditu k 12.9. a důchod za září je již vyplacen.
Po obdržení rozhodnutí se budu odvolávat, v době odvolání již důchod neběží, je to tak ?
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Po obdržení rozhodnutí se budu odvolávat. V době odvolání již invalidní důchod neběží?

Jak Česká správa sociálního zabezpečení postupuje po snížení stupně invalidity, vysvětluji podrobně v závěru tohoto článku. Důchody vyplacené po oduznání invalidity vám nenáleží a vracet je nebudete – § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.

Uplatnění námitek proti rozhodnutí ČSSZ nemá odkladný účinek – rozhodnutí je předběžně vykonatelné dnem doručení – § 88a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. To se netýká pouze rozhodnutí o vrácení přeplatku na důchodu, což není váš případ. Důchod tedy bude odebrán ode dne uvedeného v rozhodnutí, i když proti němu podáte námitku. Pokud by námitka byla úspěšná, byl by vám důchod následně doplacen.