Mohu si předplatit dobrovolné pojištění dopředu v současné minimální výši?

Otázka:

Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné platí.

Pokud tedy platím zpětně, musím letos zaplatit 2 482 Kč měsíčně i za minulé roky.

Platí to i naopak? Mohu si zaplatit na 5 let dopředu v současné hodnotě, obejít tak zvyšování minimálního pojistného v příštích letech a zhodnotit tak fakticky vložené prostředky?

Teoreticky ano: v přihlášce lze zvolit jak období, za které chci platit pojistné a tak i způsob platby: jednorázově. Pokud tomu tak není, co znamenají způsoby platby jednorázově resp. nepravidelně ohledně výše (minimálního) pojistného?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu si předplatit dobrovolné pojištění dopředu v současné minimální výši?

Ne, dopředu si dobrovolné důchodové pojištění v současné výši pojistného „předplatit“ nemůžete. Minimální pojistné je stanoveno každý rok, a i když byste si chtěl v roce 2021 zaplatit rok 2022, musíte uhradit minimální pojistné stanovené pro rok 2022. Pojistným se uhrazené peníze stávají až započetím daného kalendářního měsíce (tím dnem se pojistné uhradí), do té doby jde z pohledu OSSZ o tzv. rezervu, která pojistným není.

Údaje o četnosti platby na přihlášce k ničemu nezavazují. Jednorázově se běžně doplácí např. evidence na úřadu práce nebo studium, tedy doby, které se již nemusí hodnotit a pojištěnec si je chce zpětně doplatit. Nepravidelné platby někdo využívá při průběžném placení pojistného – jednou zaplatí měsíc, příště tři, pak dva atd. Tak to ale běžně dělají i lidé, kteří uvedou, že budou platit měsíčně. I v poučení je uvedeno, že „Vyplňování údajů na přední straně tiskopisu v rubrice „Platba“ není povinné“.