Pečuji o osobu blízkou, mám odejít do předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den, do řádného důchodu bych měla jít 31. 8. 2015. Pracuji bez přestávek od r. 1973, předtím střední škola od r. 1969, vysokou jsem dělala při práci. Jsem od listopadu 2012 na úřadu práce a zároveň pečuji o osobu ve III. stupni přísp. na péči. Mám sama jen malý vdovský důchod. Mám počkat do příštího roku, či vzít si důchod po 6. 9., či 6. 12. letošního roku. Děkuji za odpovědi.

Odpověď:

Pečuji o osobu blízkou, mám odejít do předčasného důchodu?

Odpověď na vaši otázku není vůbec snadná a to nejen z důvodu, že pracujete s pojmy jako „malý vdovský důchod“ místo přesných hodnot, ale především proto, že výhodnost jakéhokoliv postupu je závislá na jisté návratnosti a ta souvisí s délkou pobírání starobního důchodu, kterou dopředu nikdo nevíme.

Při vašem rozhodování je třeba vycházet z následujícího: Obecně činí krácení za odchod do předčasného důchodu o jeden rok 500 – 600 Kč, plus jeden neodpracovaný rok dalších 200 – 240 Kč. Celkem řekněme 800 Kč. Počítejme, že váš vdovský důchod činí 6.000 Kč. Pokud by např. předčasný důchod k tomuto datu (o jeden rok) činil 11.000 Kč, pokrácený vdovský důchod by byl necelé 2.000 Kč, celkem 13.000 Kč. Čekáním na důchodový věk, byste za jeden rok „přišla“ o 84.000 Kč (rozdíl 13000 a 6000, tj. 7000 x 12 měsíců), ale měla byste důchod o 800 Kč vyšší. Návratnost takového postupu je tedy 105 měsíců (84000 / 800), tj. skoro 9 let. Pokud tedy budete s žádostí o starobní důchod čekat na dosažení svého důchodového věku, začne se vám uvedený postup vyplácet až po 9 letech pobírání starobního důchodu. Sama zvažte, zda je to pro vás výhodně.

Výše uvedené pochopitelně vychází z imaginárních hodnot, ale návratnost bude obdobná téměř při všech běžných situacích.

Otázka doplněna:

Děkuji Vám mnohokrát za odpověď. Ano, neuvedla jsem všechny údaje, vdovský důchod mám 6600,-Kč. Prosím Vás, je pravdou, že po dobu předčasného důchodu mi bude pozastaven vdovský důchod-což se mi nezdá, ale JPP-jedna paní povídala-mně zřejmě chtěla potěšit.
Dále prosím Vás, od ledna t.r. jsem bez podpory a vedena na ÚP jako nezaměstnaná. Jsem z toho titulu pojištěná (i jako pečující bych byla), někdo opět říkal, že pro účely výpočtu důchodu se počítá průměrný výdělek. Nikde jsem se o tom však nedočetla.
Na ÚP chodím na sjednané schůzky, paní mi také doporučuje jít do předčasného důchodu. Zřejmě to tak udělám. I když se do důchodu vůbec netěším, tak nanečisto to bylo ještě DOBRÉ. Mějte se moc hezky, děkuji Vám za odpověď a předem i na tyto otázky.

Odpověď doplněna:

Pokud již splňujete podmínky pro trvalé přiznání vdovského důchodu (což předpokládám), bude vám vdovský důchod nadále náležet. Přiznání předčasného důchodu nemá vliv na nárok na vdovský důchod. Jak jsem již psal, vdovský důchod bude pokrácený – z 6.600 Kč zůstane po pokrácení 2.130 Kč.

V případě, že pečujete o osobu pobírající třetí stupeň závislosti, jste z tohoto titulu pojištěná (musí jít o osobu blízkou, v případě osoby neblízké, je vyžadována společná domácnost) – klidně se můžete z evidence úřadu práce odhlásit. Při podání žádosti o důchod s vámi na OSSZ sepíší ještě „návrh“, na jehož základě bude vydáno rozhodnutí o tom, že jste pečovala a tato doba se vám zhodnotí při výpočtu důchodu. Doba péče je tzv. vyloučenou dobou, při výpočtu důchodu tedy nezhoršuje průměr výdělků z předchozích zaměstnání.