Péče o DPČ: Platil by sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo stát?

Otázka:

Dobrý den. Povídám příspěvek na péči o osobu blízkou 2. stupně na syna. Kdybych uzavřela smlouvu o pracovní činnosti co by se mi započítávalo do důchodu? Platil by sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo stát? Kdybych odešla ze zaměstnání musím tuto změnu nahlásit? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče o DPČ: Platil by sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo stát?

To, že zaměstnanec pečuje, nemá žádný vliv na povinnost dovádět z činnosti, která zakládá účast na pojištění, tato pojištění. Pojištění bude odváděno stejně, jako byste žádnou péči neměla. K pojištění vás přihlásí a z pojištění vás odhlásí zaměstnavatel.

Výši důchodu ovlivní získané doby pojištění a získané vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období.

Doba péče je náhradní dobou pojištění – stát sám sobě nikdy sociální pojištění nehradí. Péče a zaměstnání s účastí na pojištění (např. dohoda o pracovní činnosti s výdělkem nad 2.499 Kč, od roku 2019 pak s výdělkem na 2.999 Kč) se při výpočtu hodnotí stejně – je tedy jedno zda vám bude hodnocena dohoda o pracovní činnosti nebo péče.

Při péči se nehodnotí žádné vyměřovací základy (výdělky), ale jde o tzv. vyloučenou dobu. Při souběhu vyloučené doby (z péče) a vyměřovacího základu (z DPČ) má přednost vyměřovací základ. Vyloučená doba je však při výpočtu důchodu výhodnější než nízký výdělek. Díky DPČ by tak došlo spíše ke snížení spočítaného důchodu, čemuž se dá zabránit tím, že při sepisování žádosti o důchod požádáte o vyloučení těchto nízkých výdělků.