Péče a práce nad nárok

Otázka:

Pobírám částečný invalidní důchod, do plného starobního důchodu bych měl jít 8.6.2015 (jsem ročník 1952). Zajímá mne jestli se mne bude týkat navýšení starobního důchodu, pokud bych o tři měsíce déle, tedy v září 2015, požádal o plný starobní důchod. Děkuji za odpověd.

Letos 8.6.2015 bych měl jít do plného starobního důchodu, mám částečný invalidní důchod z důvodu choroby z povolání, pečuji o těžce postiženého syna více jak deset let. Zajímá mne jakým způsobem mi bude vypočítáván důchod a jak bude započítána péče o těžce postižené dítě. Děkuji za odpověd.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče a práce nad nárok

Jakým způsobem se hodnotí péče o osobu bezmocnou máme popsáno v tomto článku.

Doba péče je tzv. náhradní dobou pojištění a ta se po vzniku nároku na starobní důchod již nehodnotí. Tzv. nad nárok by se vám hodnotilo pouze zaměstnání. Pokud pečujete a o starobní důchod si požádáte s datem přiznání o 90 dní později, nebude to mít žádný vliv na výši starobního důchodu, protože doba po vzniku nároku na starobní důchod se vám pro “práci na procenta” nebude hodnotit.

Pro úplnost dodávám, že poživatelům invalidních důchodů se starobní důchod počítá tímto způsobem.