Paní mi oznámila, že i když budu dále pracovat, nebudou se mi další roky práce přičítat k zápočtu, pouze se mi sníží doba za předčasný odchod

Otázka:

obrý den, jsem narozena 24.8.1963 a mám jít do starobního důchodu v 63 letech a 8 mesíců. Byla jsem na OSSZ požádat k datu 24.8. požádat o poředčasný důchod bez výplaty s tím, že budu nadále pracovat. Paní mě totálně zblbla, když mi oznámila, že i když budu dále pracovat, nebudou se mi další roky práce přičítat k zápočtu, pouze se mi sníží doba za předčasný odchod. Že pro mne bude lepší čekat na klasický odchod do starobního důchodu. Když jsem se jí zeptala, proč v tom případě musím platit odvody, mi odpověděla, že tak to prostě je. Poděkovala jsem, otočila a šla domů. Je to tak, nebo se mám držet svého plánu a do předčasného bez výplaty odejít? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Paní mi oznámila, že i když budu dále pracovat, nebudou se mi další roky práce přičítat k zápočtu, pouze se mi sníží doba za předčasný odchod

Zda se máte držet svého plánu a provést odloženou výplatu až do roku 2027, nevím, protože nikdo dnes nedokáže provést srovnání mezi výpočty roku 2023 a 2027. Já bych takový postup nevolil – jiná situace by byla, pokud bych uvažoval o předčasném důchodu (jeho výplatě) v následujících letech. Tam je volba jasná, protože podmínky u předčasných důchodů budou výrazně horší.

Ale k vašemu dotazu: Jakým způsobem se důchod přepočítává, vysvětluji v článku o odložené výplatě. Další doba pojištění se samozřejmě k již získané době připočítá. § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.