Ovlivňuje choroba z povolání důchodový věk při nedosažení 3300 směn

Otázka:

Dobrý den,14.12.1976 jsem nastoupil do dolu hlubinného a od 1.6. 1991 pro chor. z povolání
přeřazen na povrch dolu.Vzhledem k tomu,že po propočtu 0,6 mi schází do 3300směn ještě cca 150směn,ptám se zda chor. z povolání ,pro kterou jsem nezískal potřebný počet směn se v tomto případě nezohledňuje.Jedná se mi o zohlednění počtu směn /3300/potřebných pro nárok na hornický důchod.Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ovlivňuje choroba z povolání důchodový věk při nedosažení 3300 směn

Ne, zákon o důchodovém pojištění nepočítá s žádnými úlevami ve směnách, které chybí do potřebného počtu.

Nad rámec dotazu upozorňuji, že pro snížení důchodového věku o sedm let nestačí pracovat v kategorií do konce roku 1992 (i kdyby byl počet směn splněn), ale musí být odpracována alespoň jedna směna po roce 1993, tj. po zrušení kategorií.

Otázka doplněna:

Dobrý den,z Vaší odpovědí mi není jasné, a o to mi hlavně jde, zdali vúbec se mi začne počítat doba na tzv.procenta,když jsem ročník 1954, a až do října r.2019 kdy mi bude 65let. budu pobírat náhr.za ztrátu na výdělku.Přesto,že byla v době odchodu z dolu expoziční doba dávno naplněna, byl jsem přeřazen na povrch z důvodu chor.z povolání. Nevím, zda-li můžu vycházet z tabulky důchodového věku u zaměstnanců v I. pracovní kategorii, podle které bych měl nárok v 56 letech.

Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Doba pobírání náhrady za ztrátu na výdělku není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění a při výpočtu důchodu se tedy nehodnotí (ani před vznikem nároku na důchod ani po vzniku nároku na důchod). Náhrada se pouze hodnotí jako vyměřovací základ (výdělek). Aby se vám hodnotila doba na procenta, musíte být pojištěný (např. ze zaměstnání, příp. jako OSVČ).

Pro snížení důchodového věku na 56 let byste musel získat v I.AA kategorii 14 let zaměstnání při splnění podmínky trvání zaměstnání k 31. 12. 1992. Tato podmínka nemusí být splněna v případě, že jste v I.AA kategorii získat od 10 let a 1 dne do 14 let a 364 dní, pokud zaměstnání skončilo ze zdravotních důvodů podle § 46 odst. 1 písm. d) tehdejšího zákoníku práce, příp. pokud byste byl převeden na jinou práci podle § 37 odst. 1 písm. a)