3110 směn a nedosažení NPE

Otázka:

Budu mít nárok na dřívější odchod do důchodu?
Dobrý den prosím o radu.
1980 – 1983 hornický učeň započítáno v 1.AA 671 směn
1.1.1984 – 31.12. 1992 započítáno v 1.AA 3263 směn X 0,6 tj. 1958 směn
1.1.1993.- 29.3.1996 započítáno v 1.AA 481 směn
Celkem 3110 směn
Vše mám doloženo, NPE nenaplněna. Pracovní poměr ukončen 29.3.1996 podle
FNPSV č. 19/1991 Sb. Pod číslem bod 6.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

3110 směn a nedosažení NPE

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku o sedm let, musel byste odpracovat alespoň 3300 směn (způsob výpočtu je popsán v článku o kategoriích). 3110 směn by vám stačilo pouze v případě dosažení nejvyšší přípustné expozice. Tuto podmínku jste nesplnil a nárok na snížení důchodového věku o sedm let nemáte.

Pokud byste v 1. AA kategorii (do 31. 12. 1992) získal alespoň 11 let zaměstnání, měl byste nárok na snížení důchodového věku na 59 let.

Jako vždy v těchto případech doporučuji vše konzultovat na vaší OSSZ.