Valorizace předčasného důchodu

Otázka:

Dobrý den, jsem narozena 3. 7. 1955, studovala jsem na střední škole 1. 9. 1970 – 30. 6. 1974. V zaměstnání pak od 22. 7. 1974 dosud. Mám 2 děti – tedy 2 mateřské dovolené, každou necelé 2 roky. Odchod do řádného důchodu připadá na 3. 7. 2015. Uvažuji o předčasném důchodu k 8. 7. 2014. Na důchodové kalkulačce mi vychází měsíční důchod kolem 12.000Kč. /započítala jsem 43 let pojištění, což nevím, jestli je správně a srážku 3,6% za dřívější odchod do důchodu./ Při dalším počítání mi ale vychází, že pokud bych nastoupila důchod až za rok, tedy k 3. 7. 2015, vychází důchod na téměř 13.000Kč. Je možný tak velký rozdíl? Představuje ten rok pojištění tak velký finanční nárůst?

Jak je valorizován důchod v případě předčasného odchodu do důchodu? Počítá se stejně jako u důchodů přiznaných v důchodovém věku?

Odpověď:

Valorizace předčasného důchodu

Výpočet důchodu pro rok 2015 není současné době ještě znám. Přesné srovnání tedy není možné. U takovéto výše důchodu však může činit krácení 3,6 % necelých 600 Kč. Musíme však zítra do úvahy také to, že při odchodu do řádného starobního důchodu byste získala o jeden rok pojištění navíc, což ve vašem případě dělá zhruba dalších 240 Kč. Roky pojištění jste si stanovila správně.

Pokud je stanovena valorizace, provádí se u všech důchodů, tedy i u předčasného starobního důchodu.