Odložená výplata a zaměstnání na Slovensku

Otázka:

Dobrý den, jsem češka, vychovala jsem dvě deti..
28. 2. 2018 jsem se na Slovensku vdala a mám zde také trvalý pobyt. V Čechách jsem odpracovala 39 roků a 312 dnů (náhradní doba pojištění činí 3 roky a 296 dnů, tj. studium na sřední škole). 23. 8. 2016 jsem ukončila evidenci dob pojištění v Čechách a odstěhovala jsem se na Slovensko, kde jsem byla 24.8.2016 přijata do pracovního poměru a pracuji dosud. Asi před měsícem jsem si začala zjišťovat, informace ohledně odchodu do předčasného důchodu. Na České správě sociálního zabezpečení mi pracovnice řekla, že si můžu do konce roku 2022 požádat o tzv. předčasný důchod bez výplaty a na Slovensku můžu dál pracovat. Proto jsem se objednala na Okresní správu sociálního zabezpečení v ***, kde jsem 31. 10. 2022 hovořila s pracovnicí OSSZ. Ta mi vytiskla doklad Přehled dob důchodového pojišení a zeptala se mě, jestli o mém
záměru žádat o předčasný důchod bez výplaty ví můj zaměstnavatel a sociální pojišťovna na Slovensku. Řekla jsem, že neví. Proto mě upozornila, že nezná zákony, podmínky apod. odchodudo předčasného důchodu na Slovensku a že bych se měla předtím, než si v Čechách požádám,informovat u zaměstnavatele… Ihned jsem oslovila mzdovou účetní ve škole a ta začala zjišťovat potřebné informace na sociální pojišťovně. Nevím, co přesně ji bylo řečeno, ale řekla mi, že tu informaci potřebuje mít písemně, prože na Slovensku neznají termín BEZ VÝPLATY a podala e-mailom dotaz. Přijetí dotazu jí potvrdili okamžitě, ale lhůtu na odpověď mají 2 měsíce, což bude začátek roku 2023. To znamená, že už nebudu mít možnost si požádat o důchod bez výplaty a tím pádem o výhodnější výpočet, který je jen v roce 2022. Zatím jsem jen  zjistila, že o předčasný důchod bez výplaty budu žádat na Slovensku.
Můžu tedy zažádat o předčasný důchod bez výplaty v Čechách do konce roku 2022, a dál pracovat na Slovensku? Nemůžu dostat od zaměstnavatele na Slovensku výpověď? Mám nárok na důchod ze Slovenska i když na Slovensku neodpracuji povinných 15 let, ale jen necelých 7 let? Mám raději pracovat až do doby řádného odchodu do starobního
důchodu, na Slovensku je to do 6.1. 2024 a v Čechách 6. 7. 2024? Nikde jsem se nedopátrala uspokojující odpovědi. Před rokem mi na slovenské sociální pojišťovně
dokonce řekli, že až mi vypočítají důchod, tak se rozhodnou, jestli mi vůbec důchod za
odpracované roky na Slovensku přiznají, že bude záležet na jeho výši. Děkuji vám pěkně za
Vaši odpověď.

(*** odstraněn název OSSZ, jinak redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odložená výplata a zaměstnání na Slovensku

Myslím, že zde se zbytečně hledá složitost (zřejmě na popud informace z OSSZ), tam kde není. Základní principy, které jsou využívány v případě zaměstnání v zahraničí, vysvětluji v tomto článku.

Slovenské sociální pojišťovně stejně jako vašemu zaměstnavateli na Slovensku je úplně jedno, zda si požádáte v Česku o předčasný důchod (a je jedno zda s výplatou nebo bez). Můžete si požádat o předčasný důchod v Česku (klidně i s výplatou) a dál pracovat na Slovensku (to platí obecně pro všechny státy EU). Váš slovenský zaměstnavatel by se velmi pravděpodobně o vaší české žádosti ani nedozvěděl, a pokud ano, tak to samozřejmě není důvod ke skončení pracovního poměru. Informace z OSSZ mi přijde zcela zcestná – o slovenský důchod si nyní vůbec žádat nemusíte. Prostě si požádáte o český předčasný důchod (klidně bez výplaty) a o slovenský starobní důchod si můžete požádat až při dosažení důchodového věku na Slovensku. Slováci pak jen ČSSZ potvrdí doby pojištění získané na Slovensku a bude jim úplně jedno, co s těmito dobami bude ČSSZ dělat a jak je využije.

Slovensko vám přiznán dílčí starobní důchod (jak to vysvětluji v článku odkazovaném výše).