Odcházím do důchodu 30.3.2016. Mám nárok na výplatu důchodu ještě v březnu?

Otázka:

Odcházím do důchodu 30.3.2016. Mám nárok na výplatu důchodu ještě v březnu?

Odpověď:

Odcházím do důchodu 30.3.2016. Mám nárok na výplatu důchodu ještě v březnu?

Důchod se výplácí přesně na dané období s tím, že je rozpočítán na dny – ČSSZ pro zjednodušení pracuje s 30 dny v měsíci. Pokud vám tedy bude důchod přiznán k 30. 3. 2016 a ČSSZ vám např. určí datum splatnosti 10. dne v měsíci, obdržíte doplatek rozpočítaný na dny za období od 30. 3. 2016 do 9. 4. 2016 a 10. 4. 2016 obdržíte důchod na období od 10. 4. 2016 do 9. 5. 2016 atd.