Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2013.

Otázka:

Narodila jsem se 28. 3. 1957, manžel se narodil 17. 11. 1954. Vychovala jsem 3 děti. 31. 1. 2013 jsem ovdověla. Od 31. 3. 2013 do 30. 1. 2014 jsem pobírala vdovský důchod. Mám nárok na obnovu vdovského důchodu, a od kdy?

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2013.

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod splnit některou z podmínek popsaných v článku o opětovném přiznání vdovského důchodu. Věkovou podmínku však nesplníte, neboť svého důchodového věku dosáhnete až 28. 7. 2016 a věku čtyři roky nižšího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození dosáhnete až 28. 11. 2016. Obě tyto data nastanou za více než dva roky od odejmutí vdovského důchodu a nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám z tohoto důvodu nevznikne.