Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2012

Otázka:

Žena nar. 22.4.1957 ovdověla v 23.2.2012 vychovala 3 děti. Kdy má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestli vůbec.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2012

Aby tato žena měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela do dvou let od odejmutí vdovského důchodu (pokud byl vdovský důchod vyplácen jeden rok po úmrtí, tak do tří let od úmrtí) splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Věkovou podmínku tato žena nesplní, neboť svého důchodového věku dosáhne až 22. 8. 2016 a věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození dosáhne 22. 12. 2016. Obě tyto data nastanou za více než dva roky od odejmutí vdovského důchodu a nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu z tohoto důvodu nevznikne.