Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1958, muž zemřel 2013

Otázka:

Prosím, mám nárok na obnovu vdovského důchodu? Narodila jsem se 28. 1. 1958, muž narozený 6. 2. 1953, zemřel 14. 5. 2013. Mám tři děti a do důchodu půjdu o rok dříve tedy v roce 2016. Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1958, muž zemřel 2013

Předpokládám, že vdovský důchod jste pobírala pouze po dobu jednoho roku od smrti manžela. Abyste měla nárok na jeho opětovné přiznání, musíte do dvou let od odejmutí vdovského důchodu splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku.

Věkovou podmínku (nárok na obnovu při dosažení důchodového věku) bohužel nesplníte, neboť svého důchodového věku dosáhnete až 28. 9. 2017 a věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození dosáhnete ještě později – 28. 11. 2017. Vzhledem k tomu, že žádné z těchto dat nenastane do dvou let od odejmutí vdovského důchodu, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám z tohoto důvodu nevznikne.

To, kdy půjdete do předčasného starobního důchodu, nemá na možnost obnovy vdovského důchodu vliv.