Obnova vdovského důchodu při novém studiu synů

Otázka:

Dobrý den, jsem narozena v květnu r. 1972. V r. 2008 jsem ovdověla a od té doby vychovávám sama dva syny, r.1997 a r.1998. Oba synové studují druhý ročník SŠ. Nicméně, oba jdou k opravným zkouškám. V případě, že mladší syn neprospěje, nebude moci pokračovat ve studiu, ani žádat o opakování ročníku z důvodu plné kapacity. Rozhodl se tedy začít studovat stejný obor znovu od 1. ročníku / stejně tak jeho bratr, aby byli spolu / Můj dotaz se týká mého vdovského důchodu a synů možnosti studia. Dejme tomu, že oba synové přestanou studovat v r. 2019, kdy mně bude pouhých 47 let. V tomto případě bych pak neměla nárok na pobírání vdovského důchodu? Kdyby se ve školním roce 2020 např. až do roku 2022 přihlásili ještě někde jinde ke studiu, nárok bych neztratila? A musí být studium souvislé nebo mohou např. rok pracovat a pak znova studovat? Samosebou v době jejich zam. poměru bych vdovský důchod nepobírala, tomu rozumím, ale nevím, zda bych pak měla nárok na obnovu.
Druhý dotaz se týká možnosti studia synů- V zákoně se píše, že nárok na sirotčí důchod mají při denním studiu, ale i dálkovém a kombinovaném / za podmínky, že nejsou zaměstnaní /. Nevyčetla jsem, zda se možnost dálkového studia vztahuje pouze na studium na VŠ nebo může být i na SŠ.
Děkuji moc za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu při novém studiu synů

Abyste měla nárok na trvání výplaty vdovského důchodu, musíte splňovat některou z podmínek popsaných v tomto článku. V současné době tedy máte nárok na vdovský důchod z důvodu péče o nezaopatřené dítě (děti).

V současné době se na vás vztahují podmínky platné do konce roku 2009, tj. nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám vznikne, pokud některou z podmínek popsaných v článku výše splníte do pěti let od předchozího odejmutí vdovského důchodu (např. když synové do pěti let opět začnou studovat). Pak byste měla opět nárok na vdovský důchod.

Další obnova by se však již řídila dnešními podmínkami, tj. přísnějšími, kdy je podmínky třeba splnit do dvou let od odejmutí vdovského důchodu a věková podmínka je také výrazně přísnější (dosažení 55 let vs. ve vašem případě 62 let a 2 měsíce).

Ideální by ve vašem případě bylo, abyste vdovský důchod pobírala nepřetržitě alespoň do svých 50 let. Pak byste měla v 55 letech nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, který byste pak již pobírala trvale. Pokud budete mít v pobírání vdovského důchodu “proluky”, nárok vám při opětovném začátku studia synů sice opět vznikne (při splnění podmínky do pěti, příp. dvou let), ale nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu při dosažení 55 let (a velmi pravděpodobně ani později) mít nebudete.

Možnost pobírat sirotčí důchod při dálkovém studiu, v případě, že není vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na pojištění, se vztahuje jak na středoškolské tak i vysokoškolské studium § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb..