Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1974, žena zemřela 2012

Otázka:

Jsem vdovec narozen 3.9.1974 žena umřela 29.4.2012od té doby pobírám vdovecký důchod a dcera sirotčí 25.2.2022 jí bude 18 let školu ukončí 30.6.2022 otázka je jestli můžu znova požádat o vdovecký důchod po dokončení školy dekuji za odpověd´

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1974, žena zemřela 2012

Za jakých podmínek trvá nárok na vdovecký důchod, vysvětluji v hlavním článku o vdoveckém důchodu. Některou z podmínek v článku uvedených byste musel splnit do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovecký důchod. Věkovou podmínku nesplníte, protože potřebného věku dosáhnete až 3. 9. 2035, kdy dosáhnete věku o čtyři roky nižšího, než je váš důchodový věk (65 let minus 4 roky). Aby vám k tomuto datu vznikl nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu, musel byste ho pobírat alespoň do 3. 9. 2033 (mezi zánikem nároku a 3. 9. 2035 nesmí uplynout více než dva roky).

Pokud dříve nesplníte jinou z podmínek, nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu vám již nevznikne.