Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1957, žena zemřela 1994

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat, jestli mam nárok na obnovu trvalého vdoveckého důchodu. Žena zemřela v 12. 12. 1994, důchod jsem pobíral s několika přerušeními do 11. 12. 2011. Já jsem narozen 8. 5. 1957. Za odpověď děkuji.

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1957, žena zemřela 1994

Pokud byste vdovecký důchod pobíral nepřetržitě od smrti manželky (v té době to ještě nebyl vdovský důchod, jak ho známe dnes), měl byste nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu v 58 letech, tj. 8. 5. 2015, protože byste tohoto věku dosáhl do pěti let od předchozího zániku nároku na důchod (což byla podmínka u důchodů přiznaných před rokem 2010). Totéž by platilo i v případě, že by k poslední obnově vdoveckého důchodu došlo před rokem 2010 – do 31. 12. 2009.

Jestliže však došlo k poslednímu opětovnému přiznání vdoveckého důchodu po 31. 12. 2009, vztahovaly by na jeho další obnovu nové (přísnější) podmínky a splnění věkové podmínky by vám nevyšlo. Nové podmínky, které by se na vás vztahovaly, totiž stanoví, že do pěti let musíte dosáhnout věku o 4 roky nižšího, než je váš důchodový věk. Svého důchodového věku dosáhnete 7. 1. 2021, věku o 4 roky nižšího tedy dosáhnete 7. 1. 2017, což je za více než pět let od dřívějšího zániku nároku na vdovecký důchod a nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchod z tohoto důvodu by vám nevznikl. Ještě jednou opakuji, že toto by nastalo v případě, že k poslednímu přiznání vdoveckého důchodu došlo po roce 2009.