Obávám se vzhledem k víkendu a státnímu svátku, abych nepřekročila nějakou lhůtu

Otázka:

Dobrý den obracím se na vás s následujícím dotazem. Cca 10 let pobírám invalidní důchod I.st. (ztráta schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost 45%)nyní se jedna z mých diagnoz (ne však ta pro kterou mi byla přiznána invalidita)tak rapidně zhoršila,že po roční PN žádám o zvýšení stupně invalidity.Z ČSSZ dnes přišel profesní dotazník a info abych se dostavila k PL. V minulosti dotazník který se mnou PL má vyplnit, chodil přímo žadateli a ten ho lékaři předal a mohlo se začít s dalším krokem. Netušíte co je důvodem, proč dotazník chodí přímo k lékaři? Volala jsem hned PL (ČSSZ požaduje ,abych se k lékařce dostavila do 8dnů)a ta mi řekla že jí ještě žádost (dotazník) nepřišla. Jak postupovat ,, Obávám se (vzhledem k víkendu a stát. svátku) , abych nepřekročila nějakou lhůtu a také mám (vzhledem k mé
zhoršené schopnosti se ústně rychle vyjádřit ) že nemusí dotazník od lékaře pro LPK vyplněn zcela objektivně.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obávám se vzhledem k víkendu a státnímu svátku, abych nepřekročila nějakou lhůtu

To, zda formuláře k vyplnění přijdou vám nebo vašemu ošetřujícímu lékaři, je zcela jedno. Nehledejte v tom jakýkoliv problém. Správně se tyto doklady mají (a i v minulosti měly) zasílat ošetřujícímu lékaři a žadatel měl být vyzván k podrobení se vyšetření. Některé OSSZ ale postupují tak, že vše zašlou žadateli k předání lékaři. V zásadě je to marginálie.

Nikdo na OSSZ nebude hlídat, zda jste k ošetřující lékařce zašla za 8 nebo 15 dní. Prostě se s ní domluvte na nejbližším termínu a ten dodržte.