Nižší mzda před odchodem do důchodu

Otázka:

Dobrý den, manžel dostal k 31. 5. 2013 výpověď, 7.6.2013 mu bude 60 roků. Jeho plat byl cca 45 000 Kč čistého, nyní má nabídku na práci s měsíčním čistým platem 16 000 Kč. Můžete nám spočítat, jak dalece tato změna ovlivní jeho důchod? Nebude pro něj lepší jít na předčasný důchod? Nevíme? Bohužel jsme se o tuto problematiku zatím moc nezajímali, protože jsme si mysleli, že nás tato situace nepotká. Velmi děkuji za radu nebo Váš návrh nejvhodnějšího řešení vzniklé situace.

Odpověď:

Nižší mzda před odchodem do důchodu

Starobní důchod se počítá z doby pojištění od ukončení povinné školní docházky a z výdělků od roku 1986. Z takto poskytnutých informací tedy nelze přesně určit nejlepší postup.

Obecně: Pobíral-li váš manžel takto nadprůměrný plat po delší dobu, bylo by krácení za odchod do předčasného důchodu až 4.000 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že výdělky po roce 1986 mají na výpočet důchodu největší vliv a výdělky těsně před důchodem zase nejmenší (zjednodušeně řečeno), určitě se nemusíte obávat, že by nižší plat nyní důchod výrazně zhoršil. Výrazně negativnější vliv by mělo krácení za odchod do předčasného důchodu.