Nikdy nedojde k výpočtu v souvislosti s dosažením 65 let v ID3.°?

Otázka:

Existuje varianta, kdyby při pobírání ID3.° až do 65let došlo k výpočtu starobního důchodu (samozřejmě ke dni nároku na něj) a porovnání ho s tím ID3.° ? (Např. v případě, kdy o starobní důchod nikdy před tím se nepožádá, resp. nikdy předtím nedojde k výpočtu starobního důchodu , např z důvodu předchozí žádosti o předčasný důchod ? )
Anebo zásadně nikdy nedojde k tomu výpočtu v souvislosti s dosažením 65let v ID3.° ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nikdy nedojde k výpočtu v souvislosti s dosažením 65 let v ID3.°?

Předčasný důchod je také druh starobního důchodu – tzn. informace ve smyslu “o starobní důchod si nikdy nepožádá, z důvodu předchozí žádosti o předčasný důchod” nedává smysl. Pokud byla jednou poživateli invalidního důchodu žádost o starobní důchod pro souběh zamítnuta, starobní důchod bez snížení stupně invalidity nemůže být přiznán – § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

V 65 letech se invalidní důchod pouze přejmenuje na starobní bez přepočtu – § 61a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Přiznání tohoto druhu starobního důchodu nebrání přiznání “klasického” starobního důchodu (dle § 29 téhož zákona) a důchod vůbec nemusí být přiznáván od dosažení důchodového věku, ale i pozdějšího data. Nárok na starobní důchod však nesměl být pro souběh v minulosti zamítnut.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Mařík.
Pokud byla jednou poživateli invalidního důchodu 3.° žádost o starobní důchod pro souběh zamítnuta, bude “nevyplácený starobní důchod” po dosažení 65roků, přepočten automaticky a rozdíl “zpětně” vyplacen , když se mezitím sníží 3.° stupeň invalidity ?
( “Předstarobní” invalidita 3.° může vzniknout oficiálním snížením pracovních schopností na 65%-2.° plus 5% za nemožnost pracovat v dosavadní specializované práci. Což však odchodem do starobního důchodu odpadá -těch 5% )

Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, k automatickému přiznání starobního důchodu nedochází. Je třeba uplatnit žádost o důchod – § 81 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.