Nevím jakou bych měl šanci soud vyhrát a zda soudní výdaje by výrazně nepřesáhly domáhanou částku

Otázka:

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc.

Před 3 lety jsem si zažádal u ČSSZ o zaslání Informativního listu důchodového pojištění. Zjistil jsem, že mám celkem 1181 neevidovaných dnů, (tj. 3 roky a 86 dnů) v období let 1987 až 1989. V tomto období jsem byl zaměstnán u státního podniku INTERGEO a práci vykonával v zahraničí. Z uvedeného období mám k dispozici pracovní smlouvu a tři platové výměry. Přesto jsem byl upozorněn, že na rekonstrukci osobního listu důchodového pojištění to je nedostatečné. Musel bych za uvedené období předložit výplatní pásky nebo evidenční listy. Tyto dokumenty nemám. Od 1.8.2017 mi byl přiznám starobní důchod v němž nebyly promítnuty ony tři roky zaměstnání ve státním podniku, který již od roku 2006 neexistuje. Po podaném odvolání u ČSSZ mi bylo dodatečně započteno zaměstnání od 1.1.1987 do 31.12.1989, ale pouze s příjmem 0,- Kč za celé tři roky. Po druhém odvolání, které jsem podal 24.8.2017 mi přišlo z ČSSZ rozhodnutí v němž se moje námitky k době pojištění a příjmům za roky 1987 a 1989 zamítají a již se není možno odvolat.

Proti Rozhodnutí mohu do 2 měsíců od jeho doručení podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu.

V případě započtení příjmu z let 1987 až 1989 by navýšení důchodu činilo podle mého odhadu pouze cca 250,- Kč/měsíčně proti současně přiznané výši.

Nevím jakou bych měl šanci soud vyhrát a zda soudní výdaje by výrazně nepřesáhly domáhanou částku.
Prosím o sdělení, kdo mi může poradit zda se mám do soudního sporu pouštět a zda mám vůbec šanci uspět.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nevím jakou bych měl šanci soud vyhrát a zda soudní výdaje by výrazně nepřesáhly domáhanou částku

Při výpočtu důchodu vám byl sice „zhodnocen“ vyměřovací základ 0,-, ale jistě byly (nebo měly být) použity tzv. vyloučené doby.

Informace z OSSZ je správná, pokud nejsou doloženy mzdové listy nebo výplatní pásky, není možné zjistit skutečnou hrubou mzdu a využívají se výše uvedené vyloučené doby.

Odhadovat úspěšnost u soudu je těžké, ale dle mého názoru nemáte šanci na úspěch, protože postup ČSSZ je v pořádku. S žalobou v tomto případě nejsou spojeny žádné poplatky.