Nestálo by za to, článek odebrat z vašich stránek a nahradit pravdivou, aktuální informací?

Otázka:

Dobrý den,
můj dotaz je, zda jsou informace zveřejněné v článku “Předdůchod pro ženy” (konkrétně u ročníků žen, kterým se děti započítávají do snížení důchodového věku) na vašich stránkách, pravdivé a aktuální (chápu: Publikováno: 27.4.2013, autor: K. Mařík … + Odpovědi vychází z právní úpravy účinné v době zveřejnění – ale domnívám se, že už v roce 2013 tomu by lo jinak, než zde uvádíte.). Zda jsou tyto informace v souladu se Zákony ČR k důchodům. Zda by nestálo za to, tento článek odebrat z vašich stránek a nahradit pravdivou, aktuální informací.
V současnosti odcházejí do penze ročníky žen, kterých se toto zásadně týká a vámi zveřejňované informace nyní mohou působit zmatečně a dezinformačně.
V ostatních oblastech se mi vaše stránky skutečně líbí a zajisté jsou velkým přínosem pro zvyšování finanční gramotnosti občanů ČR. Bohužel jen těch,kteří se o tyto informace zajímají.
Předem děkuji za odpověď a za případnou nápravu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nestálo by za to, článek odebrat z vašich stránek a nahradit pravdivou, aktuální informací?

Jedná se o tuto odpověď z důchodové poradny. Bohužel neuvádíte, v čem spatřujete nesprávnost této odpovědi? Výplata předdůchodu může být u ženy započata až při dosažení věku o pět let nižšího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození. To byla pravda v době zveřejnění odpovědi (v roce 2013) a je to pravda i nyní (rok 2020). Ust. § 20 odst. 5 zákona č. 427/2011 Sb.:

Při stanovení věku podle § 22 odst. 4 písm. c), § 23 odst. 6 písm. c) a § 114 odst. 1 se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

ve své odpovědi citujete ze “Zákon č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření”
Ust. § 20 odst. 5 zákona č. 427/2011 Sb.:

Při stanovení věku podle § 22 odst. 4 písm. c), § 23 odst. 6 písm. c) a § 114 odst. 1 se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.
S důrazem na “Výplata předdůchodu může být u ženy započata až při dosažení věku o pět let nižšího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození.”
Tento odstavec 5, začíná – “Při stanovení věku podle § 22 odst. 4 písm. c), § 23 odst. 6 písm. c)… “. V uvedených paragrafech je vždy odkaz na “věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění …”.

Zákon č. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155?text=%C2%A7%2032%20%20(1)#f1628534
Aktuální znění 01.12.2019 (verze 83)
§ 32

(1) Důchodový věk činí

a) u mužů 60 let,

b) u žen

1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,

2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,

3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,

4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo

5. 57 let,

jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.

(2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971 se důchodový věk stanoví podle přílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.

(3) U pojištěnců narozených po roce 1971 důchodový věk činí 65 let.

Příloha k tomuto zákonu (Tabulka – Důchodový věk mužů a žen ….) se během posledních 10-ti let několikrát měnila, jako důsledek nedořešení “Penzijní reformy ČR”.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155#prilohy

Důležitý je zřejmě VÝKLAD ZÁKONA, a to hlavně ze strany Penzijních společností a ČSSZ, které v současnosti řeší případné zájemce o předdůchod ze strany žen. Bohužel, ne všichni zaměstnanci těchto institucí jsou dostatečně informovaní a proškolení, aby mohli těmto případným žadatelkám o předdůchod předat jasné a relevantní informace.

Jedním vedoucím pracovníkem PS ČP mi bylo sděleno, že postupují dle zákona a u klientek, které nyní řeší předdůchod, zohledňují mimo jiné i počet vychovaných dětí, které ovlivňují termín nároku na starobní penzi a tím i termín možnosti podání žádosti o předdůchod. Nyní řešený – Určitě ne stejný, jako u mužů stejného data narození.
Informace z internetu mi doporučil „brát s rezervou“.

Prosím o důkladné prověření skutečného výkladu zákona a jeho realizace v praxi (v ČSSZ a v různých Penzijních společnostech – asi nemusí být vždy stejný). Následně o zveřejnění situace v praxi.

100 x opakovaná “nepravda” se stává pravdou  ! A na internetu to platí obzvlášť .

Předem děkuji za ujasnění této otázky.
Pro ženu – 2.1964, s pěti dětmi,……….. – to může být zásadní otázka.

O praktickém postupu s žádostí o předdůchod mé klientky v PS ČP vás budu informovat.
Vážím si vaší poradny, doporučuji ji i jiným a proto mi záleží i na vaší objektivnosti.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

U zákonů jistě často dochází k různým výkladům a výkladová stanoviska jsou důležitá, ale vyložit si větu “Při stanovení věku podle § 22 odst. 4 písm. c), § 23 odst. 6 písm. c) a § 114 odst. 1 se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.” tak, že se u žen nepostupuje stejně jako u mužů stejného data narození prostě nejde, protože je to pravý opak informace, kterou tato věta nese.

Vedoucímu pracovníkovi PS ČP (i vám) doporučuji přečíst si web vlastního zaměstnavatele – www.pfcp.cz/vse-o-penzich/predduchody. Cituji:

Čerpat je možné nejdříve 5 let před dosažením věku potřebného ke vzniku nároku na starobní důchod (dle zákona počítaného i pro ženy podle tabulek pro muže).

Jen namátkou web PS KB – www.kbps.cz/doplnkove-penzijni-sporeni1/predduchody/. Cituji:

Jedná se o pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození).

Web ČSPS (www.csps.cz/cs/page/kalkulacky/splneni-podminek-predduchodu) obsahuje i kalkulačku, která potřebný věk spočítá. Kde v ní vidíte rozdělení na muže a ženy s počtem vychovaných dětí? Nikde, protože tyto údaje nejsou potřeba.

Žena narozená v roce 1964 s jakýmkoliv počtem vychovaných dětí může začít čerpat předdůchod nejdříve při dosažení věku 59 let a 10 měsíců.