Nemohu si doplatit studium, abych měl nárok na ochranný výpočet?

Otázka:

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, jak postupovat ve věci. Narodil jsem se v 10. 2. 1981 a v 25 letech jsem měl úraz, díky kterému mi byl ke dni 8.12.2006 přiznán plný invalidní důchod. Od ledna 2007 mi náležel důchod ve výši cca 2.300,- Kč, kdy tento mi byl v minulosti pouze valorizován, tudíž aktuálně pobírám důchod ve výši cca 4.300,- Kč. Nehoda se mi stala v 25 letech během studia vysoké školy, nikdy jsem tedy nepracoval. Z listu důchodového pojištění se podává, že v období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod není v mém případě kryta pojištěním doba delší než 1 rok, konkrétně 1 rok a 200 dní. Jako náhradní doba pojištění je mi započítáno celé studium na střední a vysoké škole (tj. i doba po 10. 2. 2005), nikoliv pouze prvních 6 let po dosažení 18. let věku. Pokud jsem správně pochopil právní úpravu a rovněž i Vaše zdejší odpovědi, tak v mém případě nemohu dobu studia nad 6 let ani dodatečně doplatit, abych danou podmínku ust. § 42 odst. 3 zdp splnil.
Jde mi o to, že s mým zdravotním stavem nejsem schopen si k důchodu jakkoliv přivydělat, kdy zároveň částka 4.300,- Kč je v současné době zcela nedostačující ani pro uspokojování mých základních životních potřeb. Chci se tak tímto dotazem ujistit, že v mém případě je skutečně jediným prostředkem jak dosáhnout zvýšení důchodu žádost o odstranění tvrdosti zákona.
Děkuji Vám za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nemohu si doplatit studium, abych měl nárok na ochranný výpočet?

Naopak, dobu studia nad šest let studia po 18. roce věku (pokud jste studoval nepřetržitě, tak po 24. narozeninách) si doplatit můžete (příp. mi pošlete odkaz, ze kterého vám vyplynul opak). Dobu studia můžete doplatit tak, aby vám mezi 18. rokem věku a vznikem nároku na invalidní důchod chyběl méně než jeden rok. Pak budete mít nárok na “ochranný výpočet” invalidního důchodu podle vámi zmiňovaného § 42 zdp. Pokud by vám chyběla doba od 10. 2. 2005 (24. narozeniny) do 7. 12. 2006 (den před vznikem nároku na invalidní důchod), chyběl by vám 1 rok a 301 dní. Stačilo by pak doplatit cca 10 měsíců.

Nejsem si jistý, co myslíte větou “Jako náhradní doba pojištění je mi započítáno celé studium na střední a vysoké škole (tj. i doba po 10. 2. 2005), nikoliv pouze prvních 6 let po dosažení 18. let věku.”? Doba studia se hodnotí v rozsahu nejvýše prvních šesti let studia po 18. roce věku a to ať už pro vznik nároku na invalidní důchod (to řešit nemusíte, protože nárok vám vznikl), tak i pro splnění podmínek pro výpočet podle § 42 zdp.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

moc děkuji za rychlou odpověď.

Větou, kterou specifikujete ve Vaší odpovědi jsem narážel na to, že ust. § 42 odst. 3 zdp v době, kdy bylo o mé invalidite rozhodováno, tj. v prosinci 2006 znělo, nikoli tak, jako dnes, nýbrž takto:

Procentní výměra plného invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na plný invalidní důchod, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, je-li tento důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na plný invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i celá doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

V mém případě je ČSSZ celé mé studium hodnoceno jako náhradní doba pojištění, nikoliv pouze prvních 6 měsíců. Proto mám pochybnosti, zda by i v mém případě bylo možné doplacení. Pro splnění předmětné podmínky mi chybí cca 230 dní.

Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, máte pravdu. Vůbec jsem si neuvědomil, že toto omezení bylo do zákona přidáno až s účinností od 1. 1. 2010.

Z dotazu mi vyplynulo, že jste studoval nepřetržitě až do dne přiznání důchodu, pak by vám ale žádná doba nechyběla. Abych vše mohl posoudit, musel bych znát přesný průběh pojištění. Doplatit více než jeden rok zpětně je možné pouze u dob popsaných v článku o dobrovolném důchodovém pojištění. Tzn. doby, kdy jste “nikde nebyl” doplatit nemůžete.

Pro účely nároku na invalidní důchod a jeho “klasického” výpočtu se doba studia hodnotila i v dané době jako náhradní doba pojištění po 18. roce věku pouze v rozsahu prvních šesti let studia. Variantou na zvýšení důchodu by pak bylo doplacení studia, které se vám pro tento účel již nepočítá (nemyslím pro ochranný výpočet) a stále spadá do rozhodného období. Tím získáte vyměřovací základ, který může být při výpočtu zhodnocen a důchod by se vám zvýšil. Neměl byste tedy důchod spočítán ochranným výpočtem, ale klasicky. Je ale otázka, kolik by se muselo doplatit, aby to mělo smysl. Doplacené pojistné by se navíc devalorizovalo.