Může být invalidní důchod přiznán i vysokoškolákovi, který nikdy nepracoval?

Otázka:

Dobrý den, zajímalo by mne jestli je možno získat ID při zdravotních problémech u mladého člověka, který po VŠ nepracoval, byl na UP, děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může být invalidní důchod přiznán i vysokoškolákovi, který nikdy nepracoval?

Ano, i takovému člověku může vzniknout nárok na invalidní důchod, musí však stejně jako ostatní získat potřebnou dobu pojištění. Do potřebné doby pojištění by se v tomto případě hodnotilo i studium před 18. rokem věku a po 18. roce věku v rozsahu prvních šesti let tohoto studia – § 40 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

Pokud by nebyly splněny podmínky pro “ochranný výpočet invalidního důchodu“, byl by po vzniku nároku důchod přiznán v minimální výši, která v roce 2017 činí 3.320 Kč, bez ohledu na to, jaký stupeň invalidity by byl přiznán.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji velice za odpověd, ještě by mne zajímalo konkrétně, syn je narozen 1983, studoval delší dobu než běžně a pak byl na UP, bohužel má velké problémy zdravotní s plotýnkami, tak nás napadlo, zda by neměl nárok na ID. I v tomto našem případě by byl nárok, moc děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak je uvedeno v článku o potřebné době pojištění (odkazuji výše), musí být v případě vzniku invalidity ve věku vašeho syna (34 let) získáno 5 let pojištění z posledních 10 let. Evidence na úřadu práce se hodnotí pouze v tomto rozsahu (tj. doba pobírání podpory + jeden rok bez podpory) a studium se může hodnotit nejvýše prvních šest let studia po 18. roce věku (tj. v případě nepřetržitého studia do 24 let). Pokud by se tedy váš syn stal v současnosti invalidním, nárok na invalidní důchod by mu jistě nevznikl, protože v posledních 10 letech nebyl alespoň 5 let sociálně pojištěn.