Nemám potřebnou dobu pojištění. Kdy mohu odejít do starobního důchodu?

Otázka:

Jsem žena narozená v lednu 1963. Kdy mohu požádat o důchod, pokud nesplním podmínku 35 roků? Vychovala jsem 2 děti. Do 30. 5. 2014 mám nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Odpověď:

Nemám potřebnou dobu pojištění. Kdy mohu odejít do starobního důchodu?

Jestliže získáte alespoň 20 let pojištění, vznikne vám nárok na tzv. poměrný starobní důchod v září 2032, tj. v 69 letech a 8 měsících.

Pokud byste získala „čistě odpracovaných“ 30 let, tj. bez doby evidence na úřadu práce nebo péče o děti apod., mohla byste do důchodu odejít při dosažení vašeho důchodového věku, tedy v září 2027. Pokud však nesplníte podmínku 35 let pojištění i s náhradními dobami pojištění, je velice nepravděpodobné, že splníte tuto podmínku.

Musím vás upozornit, že výše uvedené vychází z právní úpravy, která je platná v současnosti. V době vašeho odchodu do důchodu, mohou platit naprosto jiné podmínky.

Více informací naleznete v článku Nárok na důchod – kolik let potřebujeme na starobní důchod?