Nemám nárok na výplatu invalidního důchodu. Jsem zdravotně pojištěná?

Otázka:

Dobrý den, moc prosím o přesnou informaci. Byl mi přiznán ID 1.st., ale pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění nepobírám žádný důchod. S tím problém nemám /soc.poj. si platím a za 2 roky bych již měla nárok na vyplácení./ Jde o zdrav. pojištění. Jsem v evidenci ÚP a chci zde také zůstat, to je přece podmínka, aby za mě zdrav.pojištění hradil stát. Dnes mě ale pracovice ÚP tvrdila, že v mém případě nemusím být v evidenci a zdrav.pojištění za mě hradí stejně stát. Prosím, jaký zákon toto stanovuje,/prosím o číslo, rok, kdybych to musela doložit/, jak jsem již výše zmínila, mám 1.st. invalidity, ale z rozhodnutí ČSSZ pro nesplnění doby poj. mi důchod nevyplácí.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nemám nárok na výplatu invalidního důchodu. Jsem zdravotně pojištěná?

Jediný, kdo vám může dát fundované odpovědi na otázky zdravotního pojištění je vaše zdravotní pojišťovna a nikoliv pracovnice úřadu práce. Nicméně vy zdravotně pojištěná nejste, protože při nesplnění podmínky získaní potřebné doby pojištění je zdravotně pojištěná pouze osoba ve III. stupni invalidity.

Zákonná úprava
§ 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění:

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy.