Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muže zemřel 2012

Otázka:

V roce 2012 mi zemřel manžel ročník 1953, já budu mít nárok na předčasný důchod 2020 jsem ročník 1960. Mohu si zažádat o obnovu vdovského důchodu? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muže zemřel 2012

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Pokud jste vdovský důchod pobírala pouze rok od úmrtí manžela, věkovou podmínku nesplníte, neboť svého důchodového věku i věku o čtyři nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození (vysvětleno v článku výše), dosáhnete za více než dva roky od odejmutí vdovského důchodu. Z tohoto důvodu vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikne.