Invalidní důchod a zrušení trvalého pobytu

Otázka:

Pobírám invalidní důchod II.st. Budu mít nárok na jeho vyplácení i při zrušení trvalého pobytu na dosavadní adrese a budu mít pouze trvalý pobyt na úřadě tzn. bezdomovecký?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod a zrušení trvalého pobytu

Výplata důchodu není nijak vázána na konkrétní adresu. Pokud tedy budete mít trvalé bydliště na “obecním úřadě”, nárok na výplatu důchodu to nijak neovlivní.

Upozorňuji, že je na vaší OSSZ třeba důsledně aktualizovat adresu (kontaktní), na které budete k zastižení z důvodu kontrol zdravotního stavu.