Nárok na invalidní důchod nevznikl. Co když se zhorší zdravotní stav?

Otázka:

Dobrý den,
mám poměrně složitý dotaz. Týká se mého bratra.
Je mu 61 let. Je plně invalidní. Ale nemá nárok na invalidní důchod z důvodu chybějící odpracované doby. V současné době pobírá jen 800 Kč příspěvek na péči. Jinak vůbec nic, protože žije s přítelkyní, mají spolu 7leté dítě a ona má dostatečný příjem. Žijí ve společné domácnosti.
V současné době prodělal rozsáhlý infarkt. Můj dotaz zní, zda má v tomto případě nárok na nějaký invalidní důchod, či změnu výše příspěvku na péči?

Odpověď:

Nárok na invalidní důchod nevznikl. Co když se zhorší zdravotní stav?

Aby mohl být pojištěnci přiznán invalidní důchod, musí být uznán invalidním a musí být splněna podmínka získání potřebné doby pojištění, která je popsaná v tomto článku. Změna zdravotního stavu nemá na výše uvedené žádný vliv. Pokud nejsou současně splněny obě podmínky pro přiznání invalidního důchodu (invalidita a potřebná doba pojištění), invalidní důchod nemůže být vašemu bratrovi přiznán.

Jak je uvedeno v pravidlech poradny, ta neslouží pro hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidity (zdravotní stav takto hodnotit ani nelze). Stejně tak nemohu určovat, zda vašemu bratrovi může být přiznán vyšší stupeň zavislosti. O ten si můžete požádat na příslušné pobočce úřadu práce – příspěvek na péči je dávkou nepojistného systému, takže se u něj nevyžaduje získání potřebné doby pojištění jak je tomu u invalidního důchodu.