Náhrada za ztrátu na výdělku a úřad práce

Otázka:

Pracovní úraz , přiznaná renta, invalidní důchod nepřiznán, pokles výkonu práce jen 30%, statut osoby zdravotně znevýhodněné.

Jsem narozen v roce 1972 a v roce 2013 jsem měl pracovní úraz.Z důvodu zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce jsem dostal výpověď ze zdravotních důvodů a odstupné.
Od roku 1990 jsem pracoval, a více než rok jsem byl v neschopnosti V roce 2015 jsem byl propuštěn ze zdravotních důvodů z důvodu pracovního úrazu..Od ukončení práce jsem byl v evidenci UP, a započítává se mi doba evidence na ÚP ve výši 80 %. Nastoupil jsem v roce 2016 do zaměstnání, po 3 měsících jsem měl ukončený pracovní poměr ve zkušební době.
Nyní jsem opět v evidenci ÚP ,a nyní už nejsem důchodově, pojištěn.
Celkem mám započítáno do odpracovaných let 24 roků a 3 měsíce práce 3 roky učení a dobu na úřadu práce 16 měsíců/ ve výši 80%.
Zajímalo by mě, zda by nebylo lepší doplatit dobrovolně důchodové pojištění za rok 2016?
Když si doplatím měsíčně 1891 Kč, zda mám vyloučený vyměřovací základ. Bude se mi zvyšovat jen doba pojištění?
V současné době /evidence na ÚP/po odpočtu minimální mzdy dobírám rentu 7000 Kč a zda se k tomu dopočítá vyměřovací základ 6732,a zda tedy pokud si budu dobrovolně platit pojistné, bude vyměřovací základ 7000+6732.
Nebo při výpočtu důchodu bude započítána jen délka pojištění a vyloučen vyměřovací základ.
Do důchodu mně chybí ještě mnoho let, pracovně jsem znevýhodněn a těžko hledám práci, pokud bych ji našel, opravdu rád bych pracoval, třeba i na plný úvazek.Ale nevím,zda najdu práci a zda si tu dobu důchodově nepojištěn raději nezaplatit, abych měl alespon 35 let pojištění. Snad jsem to pochopil dobře, že musím mít minimálně 35 let pojištění.
Pracovnice OSSZ mi řekly, že se mi renta započítává,ale to by byl vyměřovací základ jen 7000 Kč, když nikdo neplatí pojištění. Tak v tom mám nejasnosti.
Nejlépe by bylo být pojištěn z práce, ale jak to udělat, když budu nezaměstnaný v evidenci na UP?
Odpověď na podobný dotaz jsem ve vašich odpovědích nenašel, proto vás prosím o zodpovězení mého dotazu. Děkuji mnohokrát.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Náhrada za ztrátu na výdělku a úřad práce

Dobrovolnému důchodovému pojištění se věnuji zde. Jakým způsobem se hodnotí evidence na úřadu práce, vysvětluji zde. Oba články jsou pro vás zásadní – proto vám je doporučuji k přečtení.

Je třeba rozlišovat, jakým způsobem se hodnotí doba pojištění a jakým vyměřovací základy. Doba pobírání náhrady za ztrátu na výdělku není dobou pojištění, tj. nepočítá se “do důchodu”. Vyplacená náhrada se však při výpočtu důchodu hodnotí jako vyměřovací základ – zjednodušeně hrubá mzda. Pokud byste si platil dobrovolné důchodové pojištění, docházelo by k součtu. Např. při náhradě 7000 Kč a minimální platbě dobrovolného důchodového pojištění v roce 2017 v částce 1.977 Kč, která odpovídá vyměřovacímu základu 7.058 Kč, by se vám jako vyměřovací základ hodnotila částka 14.058 Kč.

Vyloučit dobu evidence na úřadu práce je možné pouze v rozsahu, ve kterém se započítává jako náhradní doba pojištění (ve věku do 55 let jeden rok bez pobírání podpory). V případě souběhu s vyměřovacím základem má však přednost vyměřovací základ a o případné vyloučení je nutné požádat v žádosti o důchod. Dále není pravda, že nyní nejste “důchodové pojištěn”, neboť evidence na ÚP se hodnotí zpětně, tj. máte “pojištěn” poslední rok a “ubývá” vám doba ze začátku evidence na ÚP – vysvětleno ve výše odkazovaném článku.

Promiňte, ale větě “Nejlépe by bylo být pojištěn z práce, ale jak to udělat, když budu nezaměstnaný v evidenci na UP?”, nerozumím. Ano, nejlepší pro důchod by bylo být zaměstnaný. V tom případě ale nebudete nezaměstnaný na úřadu práce.

Jakou dobu pojištění je třeba získat pro přiznání starobního důchodu, vysvětluji zde. Vzhledem k vašemu věku však může v tomto směru ještě dojít k mnoha změnám. Je pak vaše volba, zda si budete dobrovolné důchodové pojištění platit – nikdo vám dnes neřekne, zda vám to za dvacet let k něčemu bude.