Na infolince ČSSZ mi tvrdili, že se mi možná nevyplatí dokládat studium, protože by mi to snížilo výpočtový základ

Otázka:

Dobrý den, byla mi přiznán ID 3. st. od dubna 2023. Narozen jsem v březnu 1989. Z osobního listu vyplývá, že jsem od 18 let do data přiznání ID získal 3400 dní pojištění z 5800 možných. V tomto poměru mi zkrátili i dopočtenou dobu z 11000 na 6600. Z přehledu dob vyplývá, že mi vůbec nezapočítali střední ani vysokou školu (tu jsem studoval s přerušením o něco déle, ale zároveň jsem u toho později pracoval), ačkoliv jsem doložil maturitní vysvědčení i diplom. Dále jsem byl 256 dní veden jako uchazeč o zaměstnání a dalších 197 dní jako uchazeč s podporou. Na infolince ČSSZ mi tvrdili, že se mi možná nevyplatí dokládat studium, protože by mi to snížilo výpočtový základ. Podle mě je to ale nesmysl?
A druhý dotaz, pokud budu dále pracovat, je možné po roce žádat o přepočet podobně jako u důchodu starobního?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na infolince ČSSZ mi tvrdili, že se mi možná nevyplatí dokládat studium, protože by mi to snížilo výpočtový základ

Ne, pokud by doba studia skutečně nebyla zhodnocena při výpočtu invalidního důchodu, nemůže se stát, že po jejím doložení dojde ke snížení osobního vyměřovacího základu a v důsledku toho ke snížení výpočtového základu.

Přiznaný invalidní důchod se další výdělečnou činnosti nezvyšuje.