Mužů si nechat přepočítat důchod, aby se mi zvýšil o 0,4 % a zvýší se mi doba pojištění na 48 roků?

Otázka:

Dobrý den. Prosím o radu. Jsem ročník 1957 a od 31.12.2020. jsem byl v předčasném důchodu bez výplaty. Nárok na výplatu důchodu jsem měl 29.5.2021. Od tohoto data jsem si nechal důchod vyplácet. Celý rok 2021 jsem byl v pracovním poměru. Od 23.11.21 do 23.12.21 jsem byl na neschopence k vůli kovidu. Na OLDP mám, celková doba pojištění do 31.12.2020 činí 17292 dnů t.j.47 roků 137 dnů. Můj dotaz zní mužů si nechat přepočítat důchod aby se mi zvýšil o 0,4 procenta za odpracovaný rok a jestli se zvýší doba pojištění na 48 roků a tím se zvýší i výpočet důchodu? Moc děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mužů si nechat přepočítat důchod, aby se mi zvýšil o 0,4 % a zvýší se mi doba pojištění na 48 roků?

Ne, takto se doba pojištění nepočítá. Nárok na zvýšení důchodu o 0,4 % výpočtového základu je za dobu výdělečně činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu a je třeba získat 360 dní (§ 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.). Tuto dobu lze ve vašem případě zhodnotit nejdříve od 29. 5. 2021 a protože jste od tohoto data nezískal 360 dní, nárok na zvýšení důchodu nemáte.

S celkovou dobou pojištění je třeba koukat na osobní list, který jste obdržel k uvolnění výplaty, tj. kde je vám zhodnocena doba do 28. 5. 2021. 48 let doby pojištění byste mohl získat pouze v případě, že by vám k tomuto datu do dalšího celého roku pojištění chybělo méně než 90 dní a pokud byste posunul začátek výplaty tak, abyste na těchto 48 let dosáhl. Tzn. nesměl byste důchod pobírat od 29. 5. 2021, ale musel byste datum uvolnění výplaty odsunout na 16. 8. 2021. Pak byste získal 48 let doby pojištění, ale na druhou stranu byste přišel o téměř tři důchody.