Může starobní důchodce požádat vždy po 5 letech o přepočítání důchodu?

Otázka:

Dámy z „agentury Jedna paní povídala“ na mne delší dobu doráží, abych jim sepsal žádost o přepočtení důchodu. Podle nich měla před časem některá TV stanice zveřejnit informaci, že o to může požádat každý starobní důchodce vždy po 5 letech na základě nějaké evropské legislativy. Já znám pouze možnost přepočtu pro pracující důchodce na základě žádosti při souběhu pobírání důchodu a výkonu práce (zvýšení o 0,4% za každých odpracovaných 360 dní). Má informace „agentury“ nějaký reálný právně podložený základ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může starobní důchodce požádat vždy po 5 letech o přepočítání důchodu?

Ne, nemá. Jak správně píšete, starobní důchod je možné zvýšit za výkon výdělečné činnosti. K přepočtu by došlo také v případě, že by se zjistilo, že je důchod spočítán špatně. Každých pět let (ani po jiné době) se však starobní důchod nepřepočítává. Tato informace nemá žádný právní podklad.