Může se po předdůchodu pobírat předčasný starobní důchod?

Otázka:

Pane Mařík, děkuji za odpověď. Ještě by mne zajímala jedna věc. Pokud se pro předdůchod rozhodnu, m u s í m si zabezpečit předdůchod až do dne mého řádného důchodu či mohu /třeba rok před svým řádným důchodem/ již v dané chvíli naplánovat a posléze počítat  s možnosti a žádosti o předdůchod. Například 3 roky předdůchod a posléze 1 rok předčasný důchod.    Děkuji za odpověď .

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může se po předdůchodu pobírat předčasný starobní důchod?

Předdůchod musí být vyplácen nejméně dva roky. Není stanoveno, že by musel být vyplácen až do dosažení důchodového věku. Pokud splníte obecné podmínky pro výplatu předdůchodu, můžete mít např. předdůchod vyplácen dva roky a následně mít přiznán předčasný starobní důchod.