Může po nálezu Ústavního soudu dojít ke snížení důchodů?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku. Dnes se objevil na FORUM24 následující článek:https: //www.forum24.cz/hnuti-ano-muze-u-ustavniho-soudu-zpusobit-snizeni-duchodu,
ve kterém M. Kohajda (KDU-ČSL) rozebírá možné varianty vývoje po rozhodnutí ÚS. Varianty 2 a 3 totálně nabourávají výpočty, se kterými tu pracujeme pro případ, že ÚS stížnosti vyhoví. Cituji část:
Ústavní soud má pravomoc rozhodnout o zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení. Nahradit zrušenou legislativu jiným textem ale nemůže. Jeho případné rozhodnutí potom platí nikoli zpětně, ale až zveřejněním nálezu ve Sbírce zákonů (nebo v pozdější den určený soudem). Varianty toho, co by poté teoreticky mohlo následovat, jsou tři:
1)
Dojde k dopočítání výše důchodů dle původní právní úpravy platné před změnou, a to za celou dobu od změny valorizace. Tato výše se bude promítat i do valorizací následujících.
2)
Nedojde k dopočítání důchodů za minulé období od změny valorizace, ale výše se bude ode dne účinnosti rozhodnutí Ústavního soudu užívat pro další výpočet důchodů. Konkrétní právní úpravu by ale stejně musela vydat vláda.
3)
Vůbec nedojde k dopočítání důchodů, protože ÚS zruší i sníženou valorizaci, čímž by došlo k poklesu důchodů.
Případné „doplácení“ rozdílů důchodů by vždy bylo spíše politickým rozhodnutím než právní povinností. Automaticky po rozhodnutí ÚS ke zvýšení penzí nedojde.
konec citace
Vůbec netuším, do jaké míry var. 2 a 3 jsou možné ( pravděpodobné )
Děkuji za váš názor

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může po nálezu Ústavního soudu dojít ke snížení důchodů?

Pokud by měl Ústavní soud rozhodnout, že je zvolený postup, kdy se valorizace v červnu 2023 snížila, není v pořádku, tak se domnívám, že by mohly být nejpravděpodobnější dvě varianty:

  1. Nic se doplácet nebude, ale důchody se přepočtou podle nějakého vzorce od data v budoucnu (v průběhu roku 2024).
  2. Nic se doplácet nebude a nedojde ani k přepočítání důchodů – řekne se, že sice šlo o chybný postup, ale náprava již není možná.

Z vámi citovaných variant vidím jako nejpravděpodobnější tu pod bodem 2. Varianta 3 je podle mě pouze teoretická a v reálu nenastane.

Toto je ale můj zcela laický pohled – s ústavním právem nemám žádnou zkušenost a určitě se mohu zcela mýlit. Určitě si ale myslím, že se důchody nebudou přepočítávat zpětně a doplácet.