Maminka má v 06/2025 důchodový věk. V 06/2023 požádala „pro jistotu“ o předčasný důchod bez výplaty

Otázka:

Vážený pane Maříku,
obracím se na Vás s prosbou o radu – pomáhám své mamince s rozhodnutím, kdy podat žádost o důchod.
K 06/2025 má stanoven termín odchodu do řádného důchodu. V 06/2023 požádala „pro jistotu“ o předčasný důchod bez výplaty (dle rozhodnutí ČSSZ: OVZ 21 256 Kč; VPZ 18 657; celková doba pojištění/pro nárok procentní výměry 43 let, 309 dní; 2 děti; VLD 3304), kdy do důchodu by chtěla jít v řádném termínu (příp. s ohledem na zdravotní stav by nastoupila na dočasnou pracovní neschopnost). Řešíme, zda je pro ni výhodnější tuto žádost stáhnout a zažádat o důchod až v roce 2025 (s možností využít předtím podporu v nezaměstnanosti po dobu max 11 měsíců/dočasnou pracovní neschopnost), a to ve vazbě zvláště na ústavní stížnost (červnová valorizace).
Vím, že detailní podmínky pro rok 2025 nejsou k dispozici, ale pokusila jsem se porovnat alespoň výpočty pro rok 2023 a 2024. Důchod 2023 (bez krácení) k 06/2025 včetně valorizací (06/2023 dle nové výše procentní výměry; 01/2024) vychází cca 18 680 Kč. Dle předpokládaných příjmů za rok 2023 a nových koeficientů jsem spočítala předčasný důchod v roce 2024 bez výplaty (OVZ 23 183 Kč; VPZ 20 343 Kč; 45 let) – 19 132 Kč. Vím, že pro rok 2025 bude výpočet důchodu zřejmě ještě výhodnější než v roce 2024, jak uvádíte ve svých příspěvcích, nicméně jsem Vás chtěla požádat o kontrolu, zda jsem důchody spočítala správně a mohu tyto částky skutečně porovnat..
Četla jsem Vaše reakce na obdobné dotazy, kde zmiňujete riziko vyhovění/zamítnutí ústavní stížnosti ve věci červnové valorizace – mohl byste mi poradit, o kolik by se v maminčině případě cca jednalo, resp. jak by se valorizace počítala? Bylo by případně možné, pro získání času, stáhnout žádost o starobní důchod (může tak učinit do 13. 10. 2023) a ke konci roku 2023 podat uplatnění nároku na dávku důchodové pojištění a využít maximální termíny a tím získat teoretickou možnost vyšší částky valorizace v případě vyhovění stížnosti, příp. porovnat s podmínkami výpočtu starobního důchodu v roce 2025 (pokud by byly již známy)?
Předem Vám moc děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Maminka má v 06/2025 důchodový věk. V 06/2023 požádala „pro jistotu“ o předčasný důchod bez výplaty

Jde o to, jaké varianty ve výsledku srovnáváme:

  1. Odložená výplata předčasného důchodu přiznaného v roce 2023, výdělečná činnost bude trvat do dosažení důchodového věku (bude získáno 45 let pojištění, žádné krácení). Pak bude důchod uvolněn v částce 18 707 Kč + valorizace z ledna 2025. Tu nyní nikdo nezná, ale s velkou pravděpodobností se výsledný důchod bude pohybovat nad 19 000 Kč.
  2. Odložená výplata předčasného důchodu přiznaného v roce 2023, po dobu 11 měsíců bude využita evidence na úřadu práce. Evidence na úřadu práce neodmaže krácení ani není zhodnocena jako doba pojištění. Posunutím konce zaměstnání by šlo také dosáhnout na 45 let pojištění, krácení zůstane 3,6 %. Předčasný důchod by pak byl uvolněn v částce 18 021 Kč + valorizace z ledna 2025. Výsledná částka bude o 600 až 700 Kč nižší než ve variantě jedna.
  3. Výpočet roku 2024 takto neověřím – důchod se počítá zcela od začátku. Podle částek, které uvádíte, by to ale mohlo odpovídat. Klasický výpočet bude oproti variantě č. 1 o cca 400 Kč lepší – to odpovídá i výpočtům ze článku, ve kterém výpočty 2023 a 2024 srovnávám. Oproti variantě č. 2 ale bude klasický výpočet výrazně lepší, protože dojde i k odmazání krácení, ke kterému by u odložené výplaty předčasného důchodu nedošlo. Při využití evidence na úřadu práce může být klasický výpočet lepší klidně o 1 000 Kč (Sám bych tipoval vice, protože výpočet roku 2025 bude velmi pravděpodobně opět lepší).

Kdyby se měla zpětně změnit mimořádná valorizace z června 2023, bude výpočet u varianty č. 1 cca 19 550 Kč + lednová valorizace 2025. U varianty č. 2 by to byla částka 18 800 Kč. Jsme tedy na částkách o cca 800 Kč vyšší.

Z výše uvedeného mi vyplývá, že v případě, že by vaše maminka chtěla využít evidenci na úřadu práce, bude pravděpodobně lépe využít „klasický výpočet“ důchodu přiznaného v roce 2025, protože ani zvýšená valorizace velmi pravděpodobně neporazí to, že se odmaže zbytek krácení a lepší výpočet roku 2025.

U varianty s výdělečnou činností vykonávanou až do dosažení důchodového věku bych si troufl odhadnout, že i přes příp. zvýšení valorizace bude vše vycházet plus minus nastejno. Vyšší valorizace by důchod zvýšila o cca 800 Kč. Ale už výpočet roku 2024 je cca o 400 Kč vyšší. Pokud by byl o dalších 400 Kč vyšší i výpočet roku 2025, dostaneme se na zhruba stejné hodnoty.

Kdybych se já rozhodoval ve stejné situaci, postup s odloženou výplatou bych nezvolil. U výdělečné činnosti až do dosažení důchodového věku se na obdobné částky dostanete až po zásahu Ústavního soudu (pokud právní úpravu ponechá, nebude postup s odloženou výplatou vhodný téměř jistě). U varianty s úřadem práce přepokládám lepší „klasický“ výpočet i přes příp. zásah Ústavního soudu.

Samozřejmě jde do určité míry o předpoklady a „dedukce“, ale já jsem obecně přesvědčen, že odložená výplata mezi roky 2023 a 2025 (při dosažení důchodového věku), nebude dávat smysl.

Uplatnění nároku už ode dneška nikomu k ničemu nebude – od 1. října 2023 jsou účinné nové podmínky a uplatněním ode dnešního dne si „zajistíte“ právě tyto nové podmínky.