Může mě úřad práce poslat do jakéhokoliv zaměstnání?

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu, mám 1. stupeň ID, jsem na úřadu práce, důchod mam na plotýnky vyhlá o 8 mm, bederní a krční páteř. Může mě úřad práce poslat do jakéhokoliv zaměstnání? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Může mě úřad práce poslat do jakéhokoliv zaměstnání?

Úřad práce je tu od toho, aby vám pomohl nalézt vhodné zaměstnání – to je v zákoně o zaměstnanosti popsáno v § 20 následovně:

(1) Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání

a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,

c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a

d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

Úřad práce vás tedy nemůže poslat do “jakéhokoliv” zaměstnání.