Český a slovenský invalidní důchod a úřad práce

Otázka:

Pobírám invalidní důchod 3 stupně část ze Slovenska a část v ČR. Letos mně byl důchod v ČR snížen na 1 stupeň a na Slovensku mi byl ponechán invalidní důchod v plné výši. Jak postupovat při hlášení na Uřad práce.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Český a slovenský invalidní důchod a úřad práce

Na úřad práce se přihlaste ode dne, který bude uveden na rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení jako den, od kterého se snižuje invalidní důchod.