Může ČSSZ celý doplatek důchodu použít na úhradu dluhu OSVČ?

Otázka:

Dobrý den, byl jsem nemocen do 25.7.2019 a datum vzniku invalidity III. stupně je k 28.5.2019. ČSSZ rozhodla dne 10.10.2019 o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně od 26.7.2019 s tím, že mi od 6.11.2019 bude vyplácet důchod po provedení srážek na exekuce. Za období od 26.7.2019 do 5.11.2019 mi po uhrazení exekucí nebude doplaceno nic, protože doplatek důchodu byl použit na úhradu dluhu u OSSZ. Podle ČSSZ je tedy za toto období můj příjem 0,- Kč, ikdyž v žádosti o důchod byl uveden invalidní důchod jako můj jedniný příjem. Má ČSSZ nárok na tento krok a za více jak 3 měsíce mi nevyplatit nezabavitelné minimum podle Občanského soudního řádu a následných prováděcích předpisů?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může ČSSZ celý doplatek důchodu použít na úhradu dluhu OSVČ?

Ano, uvedenou možnost má Česká správa sociálního zabezpečení v souladu s ust. § 115a odst. 1 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., které ji umožňuje využít celý doplatek k umoření dluhu vzniklého z výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Otázka doplněna:

Dobrý den, posílám úvahu k doplnění dotazu. Jako OSVČ jsem byl registrován do konce roku 2001. Od té doby jsem stále jako zaměstnanec (již 16 let v exekucích i od OSSZ), který má podle par. 278 a 279 Občanského soudního řádu nárok na nezabavitelné minimun. Na toto nemá nárok OSVČ, ale pokud se OSVČ zaregistruje jako důchodce, tak má automaticky z důchodu také nárok na nezabavitelné minimum. A proto si myslím, že je zákon stanoven tak, aby doplatek před zahájením jeho měsíčních výplat nebyl doplácen dlužným aktivním OSVČ, kteří neměli pře zahájením  pravidelných splátek nárok na nezabavitelné minimum. V uvedeném par. 115a odst. c je totiž psáno, že „jde-li o dluh OSVČ, které by doplatek dluhu náležel“ – nebo-li by podle mého mínění by doplatek dluhu náležel OSVČ. A protože v mém případě již nejsem aktivní OSVČ, tak by podle mého mínění neměli tento nárok uplatňovat.

Dotaz zní:

Může se uvedený paragraf 115 uplatnit i u zaměstnance, který již není OSVČ? V uvedeném paragrafu je totiž, uvedeno, že doplatek se použije na úhradu dluhu, „jde-li o dluh OSVČ, které by doplatek důchodu náležel“. Podle mne se jedná o to, že doplatek se nevyplatí, kdyby náležel OSVČ a nemůže se uplatnit u pojištěnce ze zaměstnaneckého poměru.

Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Uvedené ustanovení přesně zní:

§ 115a

(1) Doplatek důchodu nebo jeho část lze použít na úhradu

a) přeplatku na důchodu, pokud za něj odpovídá stejný příjemce důchodu nebo se jedná o stejný druh důchodu,

b) přeplatku, který vznikl na důchodu zemřelého oprávněného, kterému by doplatek důchodu náležel, nebo

c) dluhu na pojistném nebo penále, jde-li o dluh osoby samostatně výdělečně činné, které by doplatek důchodu náležel.

Ve výše uvedeném případě se tedy jedná o dluh vzniklý při výkonu samostatné výdělečné činnosti a rozhodně se z něj nelze vyvinit nebo omezit možnost jeho vymožení tím, že samostatnou výdělečnou činnost ukončíte. Stále se jedná o dluh OSVČ.