Bude mi vyplacen ještě invalidní důchod za dny 1. 4. – 5. 4. 2019 ?

Otázka:

Dobrý den, podle rozhodnutí ČSSZ se mi od 6.4. 2019 odnímá invalidní důchod 3. stupně.
1. K jakému datu se musím zaregistrovat na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání ?
2. Bude mi vyplacen ještě invalidní důchod za dny 1.4. – 5.4. 2019 ?
Děkuji Vám za odpověďi

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude mi vyplacen ještě invalidní důchod za dny 1. 4. – 5. 4. 2019 ?

Do evidence úřadu práce se zaregistrujte od 6. 4. 2019 – od tohoto dne již nebudete poživatelkou invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

Důchody se vyplácejí dopředu. Invalidní důchod za období od 1. do 5. dubna jste tedy měla vyplacen v březnové splátce důchodu, která vám náleží na období od 6. března do 5. dubna 2019.