Může být zcela odebrán invalidní důchod 3. stupně?

Otázka:

Dobrý den, pobírám invalidní důchod 3. stupně, pro chronickou nemoc M. Crohn. Je možné, aby mi byl invalidní důchod odebrán celý vzhledem k tomu, že je můj stav momentálně stabilní? Pokud ano, bude mi ČSSZ ještě po nějakou dobu zasílat alespoň část důchodu? Nebo důchod přestane chodit okamžitě? Velice děkuji.

Odpověď:

Může být zcela odebrán invalidní důchod 3. stupně?

Případné odejmutí invalidního důchodu záleží na posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Jestliže váš zdravotní stav nebude odpovídat žádnému stupni invalidity (podle posudku lékaře lékařské posudkové služby již nebude invalidní), bude vám invalidní důchod odebrán.

Invalidní důchod odejme rozhodnutím Česká správa sociálního zabezpečení – důchod se odnímá zpravidla od druhé splátky důchodu po jednání na LPS, na kterém byla oduznána invalidita, tzn. že jeden, někdy i dva, důchody po odejmutí důchodu ještě důchodci přijdou. Toto se děje z toho důvodu, že ČSSZ nestihne tak rychle výplatu důchodu zastavit – takto vyplacené důchody poté důchodce nevrací.

Jedinou výjimkou výše uvedeného, kdy se invalidní důchod vyplácí po dobu 12 splátek, je snížení invalidního důchodu z III. na II. nebo I. stupeň za podmínek popsaných v této odpovědi.