Rozhodnutí revizního lékaře bylo, že 1/2invalidní důchod zvýšen nebude

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat: manželka požádala o zvýšení 1/2invalidního důchodu, žádný formulář ji nedali, doložila veškeré vyšetření, které musela absolvovat. Rozhodnutí revizního lékaře bylo, že 1/2invalidní důchod zvýšen nebude, tento důchod bude mít již napořád a nebudou ji zvát na žádné kontroly. Je toto rozhodnutí správné?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Rozhodnutí revizního lékaře bylo, že 1/2invalidní důchod zvýšen nebude

Zdravotní stav nelze hodnotit přes internet – důchodová poradna tedy neslouží k hodnocení zdravotního stavu pro přiznání invalidního důchodu.

Jediný, kdo je schopen a oprávněn hodnotit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě a jakému stupni je posudkový lékař na OSSZ.

Při posuzování invalidity se nehodnotí diagnóza samotná, ale rozsah funkčního postižení při daném onemocnění, tj. posudkový lékař neposuzuje nemoc samu o sobě, ale to, zda a jak omezuje schopnost pracovat.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík, Vaší odpovědi zcela nerozumím, Vy mi odpovídáte obaleně. Žádal jsem přece o finanční prostředky a ne o posouzení zdravotního stavu, myslím si, že tyto dvě věci nejdou porovnávat, to jsou dvě odlišné věci.
To je skoro stejné jako: „nedám Vám výplatu, ale do práce choďte“
Děkuji za odpověď a Váš čas.

Odpověď doplněna:

Nic jako „1/2invalidní“ důchod neexistuje. Existuje invalidní důchod, který se vyplácí v I., II. nebo III. stupni invalidity, podle procentuálního poklesu pracovní schopnosti stanoveného posudkovým lékařem.

Z výše uvedeného naopak vyplývá, že mezi posouzením zdravotního stavu, tj. určením stupně invalidity a výší důchodu je přímá souvislost. Bez zvýšení stupně invalidity nemůže dojít ke zvýšení invalidního důchodu, neboť až uznání vyššího stupně invalidity, může mít toto za následek (nepočítáme-li běžné valorizace).

Pro úplnost dodávám, že neexistuje nic jako „žádat o finanční prostředky a ne o posouzení zdravotního stavu“. Žádá se o změnu výše invalidního důchodu, následně je posudkovým lékařem posouzen zdravotní stav (posudkový lékař určí stupeň invalidity) a následně Česká správa sociálního zabezpečení ve věci rozhodne.