Musí zaměstnanec informovat zaměstnavatele o pobírání invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den,

mám dva dotazy, zda:

1. pracovník, který nastoupil do pracovního poměru v roce 2001 a měl již částečný invalidní důchod (mj. pracuje na pozici údržbáře) byl povinen (nebo je povinen) sdělit zaměstnavateli, že tento důchod pobírá. Resp. jestli má zaměstnavatel právo vědět, na co má částečnou invaliditu. V tomto konkrétním případě se můžeme pouze domnívat (sám nám to nesdělil), že se jedná o následky operace páteře. Mj. v případě, že ho vysíláme na pracovnělékařskou prohlídku, neuvádíme, že má částečnou invaliditu a bohužel ani nevím, zda lékař (závodní)  tuto informaci má.

2. Pracovnice (uklízečka, domovnice) má od loňského roku částečný invalidní důchod (špatné jaterní testy), pracuje na vrátnici a částečně na úklid. Je v pořádku, že pracuje částečně na úklid, když v posudku má napsáno, že nesmí dělat fyzicky náročnou práci?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Musí zaměstnanec informovat zaměstnavatele o pobírání invalidního důchodu?

To, zda váš zaměstnanec pobírá nebo nepobírá invalidní důchod, nemůže být pro závodního lékaře nikterak rozhodné. Závodní lékař musí zdravotní stav a schopnost vykonávat dané povolání hodnotit dle svých zjištění a ne podle toho, zda zaměstnanec pobírá invalidní důchod.

Pokud vaše zaměstnankyně projde zdravotní prohlídkou u vašeho závodního lékaře, není pobírání invalidního důchodu překážkou pro výkon jejího povolání.

Podle § 51 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. je občan povinen sdělit zaměstnavateli plnícímu úkoly při provádění jeho důchodového pojištění na jeho výzvu skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění. Je však otázkou, zda je pobírání invalidity prvního nebo druhého stupně rozhodnou skutečností v oblasti sociálního pojištění, když platbu sociálního pojištění nikterak neovlivňuje.